Quick News

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു കാലുമില്ല വാലുമില്ല!

Print By
about

16 - 12 - 2019

കാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക് കാലുകളോ വാലുകളോ ഇല്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോള്‍ നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍ കാണുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങളാണ് അതിന്റെ കാലുകള്‍ അഥവാ വാലുകള്‍! എന്നാല്‍, കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാലും പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റസംഖ്യയായിരിക്കില്ല എന്നതാണു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം! ഇരുദിശകളിലേക്കും ഒരേപോലെ വീശപ്പെടുന്നതായി മാത്രമേ പ്രകാശകിരണങ്ങളെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. അതായത്, ഏതൊ വിഡ്ഢിയുടെ പൈശാചിക ഭാവനയില്‍ വിരിഞ്ഞ നക്ഷത്രമാണ് 'അഞ്ചുകാലന്‍' നക്ഷത്രം. മൂന്ന്‍, അഞ്ച്, ഏഴ്.. എന്നിങ്ങനെ വാലുകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റസംഖ്യയില്‍ വരുന്നവിധത്തില്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെ വിഡ്ഢിത്തമായി മാത്രമല്ല മനോവ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ പൈശാചിക അജണ്ടയുണ്ട്. എന്താണ് ആ അജണ്ടയെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ഫ്രീമേസണ്‍-ഇല്ല്യുമിനാറ്റി സംഘത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നിലനില്‍ക്കുന്ന സകല സംവിധാനങ്ങളുടെമേലും അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം അടയാളമായി ചാര്‍ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി. അപൂര്‍ണ്ണതയെയും വികലതയെയും അടയാളമായി സ്വീകരിക്കുകയെന്നത് പിശാചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അവന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളില്‍ അപൂര്‍ണ്ണതയും വികലതയും ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും. അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രത്തോടൊപ്പം ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ പ്രധാന അടയാളമായി 'ചന്ദ്രക്കല' സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലും അപൂര്‍ണ്ണതയോടുള്ള പിശാചിന്റെ പ്രണയം വ്യക്തമാണ്! അപൂര്‍ണ്ണതയുടെ പൂര്‍ണ്ണതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂര്‍ണ്ണതയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ദൈവത്താല്‍ സ്ഥാപിതമായ പ്രകാശങ്ങളില്‍ ഒന്നില്‍നിന്നും ദ്വന്ദമായതല്ലാത്ത പ്രകാശകിരണങ്ങള്‍ വീശുകയില്ല എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇന്നില്ല. എന്തെന്നാല്‍, എല്ലാവരുംതന്നെ ക്യാമറയുള്ള മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കൈവശമുള്ളവരാണ്. പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തിന്റെയെങ്കിലും ചിത്രം രാത്രിസമയങ്ങളില്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയാല്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാലുകളുടെ ശാസ്ത്രീയസത്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. വഴിവിളക്കുകളുടെയോ കത്തിച്ചുവച്ച വിളക്കിന്റെയോ മെഴുതിരിനാളത്തിന്റെയോ എന്നല്ല, പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തിന്റെ ചിത്രമെടുത്താലും ഇരട്ടകളായി മാത്രമേ പ്രകാശരശ്മികളെ ചിത്രത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു! പ്രകാശിക്കുന്ന ഏതൊന്നിന്റെ കാര്യത്തിലുമെന്നപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണു സത്യം! അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പിന്നിലെ പൈശാചികതയും കെണിയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, കുറഞ്ഞപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്! പിശാചിന്റെ സകല സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കളിലും അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, ആ നക്ഷത്രം അവന്റെ അധികാരമുദ്രയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ അടയാളവുമാണെന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍ വിജ്ഞാനമല്ല, ജ്ഞാനമാണു വേണ്ടത്! അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം ആരെയാണു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ബൈബിള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ മതി!

തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളില്‍ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു: "ഉഷസ്സിന്റെ പുത്രനായ പ്രഭാതനക്ഷത്രമേ, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു! ജനതകളെ കീഴടക്കിയിരുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ തറയില്‍ വെട്ടിവീഴ്ത്തി! നീ തന്നത്താന്‍ പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കു കയറും, ഉന്നതത്തില്‍ ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കുപരി എന്റെ സിംഹാസനം ഞാന്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാഗമപര്‍വ്വതത്തിന്റെ മുകളില്‍ ഞാനിരിക്കും; ഉന്നതമായ മേഘങ്ങള്‍ക്കുമീതേ ഞാന്‍ കയറും. ഞാന്‍ അത്യുന്നതനെപ്പോലെ ആകും"(യേശയ്യാഹ്: 14; 12-14). ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ എല്ലാംതന്നെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. രാജ്യങ്ങളെയും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെയും പ്രതീകമാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള സത്യങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു! പ്രഭാതനക്ഷത്രത്തിനു സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാന്‍ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തില്‍നിന്നുള്ള ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക: "അനന്തരം, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി. മിഖായേലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും സര്‍പ്പത്തോടു പോരാടി. സര്‍പ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും എതിര്‍ത്തു യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്നാല്‍, അവര്‍ പരാജിതരായി. അതോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇടമില്ലാതായി. ആ വലിയ സര്‍പ്പം, സര്‍വ്വലോകത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സാത്താനെന്നും പിശാചെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പുരാതനസര്‍പ്പം, ഭൂമിയിലേക്കു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവനോടുകൂടി അവന്റെ ദൂതന്മാരും"(വെളി: 12; 7-9). സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പ്രഭചൊരിഞ്ഞു വിരാജിച്ചിരുന്ന പ്രഭാതനക്ഷത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്കു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത്! ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് അഞ്ചുകാലില്‍ അവന്‍ വിഹരിക്കുന്നു!

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നു ഭൂമിയിലെ ചതുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പിശാചിന് അവിടെ തണലേകിയത് താമരയാണെന്നു ബൈബിള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താമരയെ പുണ്ണ്യപുഷ്പമായും പാരമ്പര്യമുദ്രയായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പൈതൃകം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇതിനപ്പുറം മറ്റെന്തു തെളിവാണു വേണ്ടത്! സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഇടമില്ലാതായതോടെ സര്‍വ്വലോകത്തെയും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും അവന്‍ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ നുണകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം നുണകളാണ് വിജാതിയമതങ്ങളുടെ അടിത്തറ! വിനാശകരമായ ആശയങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഈ പിശാചുതന്നെയാണ്! ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും (പ്രപഞ്ചം) സൃഷ്ടിച്ചതു ദൈവമാണെന്ന സത്യത്തെ നിഷേധിക്കാന്‍ അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം അവന്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

പൈശാചികതയുടെയും അപൂര്‍ണ്ണതയുടെയും അടയാളമായ അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം ലോകത്തു പ്രചരിപ്പിച്ചതും 'ഫ്രീമേസണ്‍' പ്രസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാ പൈശാചിക സംരംഭങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം. ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങളില്‍ ഈ നക്ഷത്രവുമുണ്ട്. 'ഫ്രീമേസണ്‍' പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രകളിലൊരെണ്ണം അഞ്ചുകാലുള്ള നക്ഷത്രമാണ്. ത്രികോണത്തിനു മദ്ധ്യത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒറ്റക്കണ്ണാണ് പ്രധാന ചിഹ്നമെങ്കിലും അഞ്ചുകാലുള്ള നക്ഷത്രവും ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ മുദ്രയായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീമേസണുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം പതാകകളില്‍ ഈ നക്ഷത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യവും നാം തിരിച്ചറിയണം. ബ്രിട്ടന്‍, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യുസിലാന്റ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകളില്‍ കാണുന്ന അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ നമ്മോടു വിളിച്ചുപറയുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെമേലുള്ള 'ഫ്രീമേസണ്‍' സ്വാധീനമാണ്. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പതാകകളിലും ഇതു ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയും. 'ഫ്രീമേസണുകള്‍' പ്രചരിപ്പിച്ച കായികവിനോദമായ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയും ഇതുതന്നെ! യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനെപ്പോലും ഈ പൈശാചികശക്തികള്‍ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാക്കിയെന്നതിന്റെ തെളിവ് അവരുടെ പതാകയില്‍ കാണാം. ബ്രിട്ടനും ഫ്രാന്‍സും ഒരുമിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം 'ഫ്രീമേസണ്‍' സാന്നിദ്ധ്യം സുനിശ്ചിതമാണ്! ഇവിടെയാണ്‌ അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൈശാചികതയും വ്യര്‍ത്ഥതയും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്!

സാത്താന്‍സേവകര്‍ക്ക് അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രം പ്രിയങ്കരമാണെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആരും അവഗണിക്കാതിരിക്കുക! ശരീരമാസകലം പച്ചകുത്തി, ചുണ്ടും കവിളും പുരികവുമെല്ലാം തുളച്ച് ലോഹവളയങ്ങള്‍ ധരിച്ച് പ്രാകൃതരായി ജീവിക്കുന്ന പൈശാചിക മനുഷ്യരെ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. മയക്കുമരുന്ന്, സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി തുടങ്ങിയ മ്ലേച്ഛതകള്‍ക്ക് അടിമകളായ ഇവരുടെ അടയാളവും അഞ്ചുകാലന്‍ നക്ഷത്രമാണ്!

NB: വായനക്കാരില്‍നിന്നു മനോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വോട്ടും അഭിപ്രായവുമാണ്! അത് എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു! വോട്ടു 'സബ്മിറ്റ്' ചെയ്യുവാനും അഭിപ്രായം 'സെന്‍ഡ്' ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം കോളങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു! കൂടാതെ, ഈ ലേഖനം കൂടുതല്‍ ആളുകളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചരണത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്! ഇത് വലിയൊരു സുവിശേഷവേലയാണ്!

ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിക്കാന്‍ സ്വാഗതം! -മനോവ ഓണ്‍ലൈന്‍-

    5398 views

LOG IN

Lost your password?

SIGN UP

LOST PASSWORD